De Service Supply Chain Game daagt spelers uit een logistieke keten te beheren en te optimaliseren. Het maakt spelers bewust van het belang van goeie samenwerking en communicatie.

Serious Game

De Service Supply Chain Game is serious game in de vorm van een bordspel. Onder begeleiding van een spelleider worden de spelers uitgedaagd om een logistieke keten te beheren en waar mogelijk te verbeteren. Gedurende het spel worden extra uitdagingen toegevoegd, wordt gereflecteerd op beslissingen en worden nieuwe strategieën bepaald.

Logistieke keten

De Service Supply Chain Game simuleert een logistieke keten. Spelers beheren de logistieke keten en moeten assets op tijd voorzien van spare parts. Iedere speler heeft een specifieke rol en is verantwoordelijk voor een schakel in de keten. Gedurende het spel worden ze uitgedaagd die schakel optimaal in te richten.

Informatie & financiële stromen

Naast de logistieke stroom zie je als speler ook de informatie- en financiële-stroom voor je ogen verschijnen. Zo ervaar je wat de invloed is van voorhanden informatie die niet (of sterk bewerkt!) tijdig doorgegeven wordt in die keten, zowel stroom opwaarts als afwaarts. Deze ervaringen gebruik je als speler om verbeteringen in de keten aan te brengen.

_MG_5649b

Communicatie & samenwerking

Het beheren en optimaliseren van de keten vraagt om goeie communicatie en samenwerking tussen de verschillende spelers. Het spel maakt de spelers hier stap voor stap van bewust en daagt ze daarnaast uit om de keten verder te optimaliseren. Op deze manier laat het spel spelers zowel het belang van samenwerking in service logistieke ketens ervaren als kennismaken met innovatieve technieken om de keten te optimaliseren.

public-1