De Service Supply Chain Game is bedoeld voor supply chain professionals, studenten en docenten (service) logistiek en/of asset management.

Het spel heeft de meeste toegevoegde waarde voor mensen die interesse hebben of werkzaam zijn in een logistieke keten met de volgende kenmerken:

  • De eindklant-/gebruiker gebruikt en/of onderhoudt kapitaalgoederen
  • De kapitaalgoederen bestaan voor een significant deel uit verwisselbare componenten die (economisch) repareerbaar zijn.
  • Er is minimaal één fabriek in de supply chain die deze componenten repareert

De doelgroep van het spel is wisselend en hangt af van het specifieke speldoel en spelvariant. In generieke zin geldt dat de doelgroep bestaat uit:

  • Professionals bij bedrijven, uit alle disciplines, die onderdeel uitmaken van een
    serviceketen (OEM, leverancier, service provider, asset onderhouder, asset eigenaar)
  • HBO- en WO-studenten/docenten met studierichting (service) logistiek en/of asset
    management/onderhoud.