De game benadrukt de noodzaak tot afstemming tussen ketenspelers teneinde de onzekerheden – zowel in vraag als aanbod – in de keten te beheersen. Tijdens de game ontstaat veel interactie; studenten kunnen leidinggevende en coördinerende vaardigheden op een natuurlijke wijze demonstreren. Al met al net echt!

John de Nijs, docent Supply Chain Management, Rotterdam University