“De supply chain game helpt alle belanghebbenden inzicht te geven in de complexe relatie tussen installatiebeschikbaarheid en de TCO van de supply chain van spares en consumables. De simulatie draagt wezenlijk bij aan een wederzijds begrip en het nastreven van gemeenschappelijke belangen”

Melvin Blok, Produktgroepmanager HTD WPL DS, Tata Steel